Om Kredittkortsøk.net

På denne nettsiden kommer det utelukkende artikler om bankenes tilbud på lån.

Dette er hovedtemaene vi ser på:

  • Du vil få omtaler av spesifikke lånetilbud.
  • Du vil få tips og råd om hvordan du får bedre rentebetingelser.
  • Du vil kunne lese om hvordan du refinansierer.
  • Du vil få presentert nyheter som kan ha innvirkning på dine lån.
  • Du vil få råd om hvordan du bør betjene lån for å redusere kostnadene.

Selv om hovedvekten vil dreie seg om lån og kreditter, kan det komme et mindre antall artikler om andre bankprodukter. Dette kan være blant annet høyrentekontoer, BSU, fond og IPS.