Kredittkort – avgifter og gebyrer

avgifter og gebyrer

Mange nordmenn har i dag ett eller flere kredittkort, avgifter og gebyrer for bruk av disse varierer mye. Bruker du kredittkortet ditt fornuftig, kan du spare deg for mange av de kostnadene som ellers kan påløpe. Ved bevisst bruk, kan du ha kredittkort som er gratis å bruke. Det er likevel en del potensielle gebyrer og avgifter du bør være klar over som kan påløpe

Potensielle avgifter og gebyrer

Under er en liste over mulige avgifter og kostander ved å ha og å bruke kredittkort. Noen av kostandene er mer vanlig enn andre.

  • Årsavgift
  • Fakturagebyr
  • Gebyr på overtrekk
  • Purregebyr
  • Kontantuttak
  • Valutapåslag
  • Overføring fra kredittkort til bankkonto
  • Betale regninger
  • Varekjøpsgebyr
  • Tilleggskort

Her ser vi litt nærmere på hva de enkelte avgiftene og gebyrene egentlig er.

Årsavgift

Noen utstedere av kredittkort tar fremdeles en årsavgift for å ha et kredittkort. Det må være gode tjenester som bonus som rettferdiggjør gebyret.

Fakturagebyr

Ønsker du tilsendt faktura i posten, er det mange banker og selskaper som tar et gebyr på 30-40 kroner per faktura. Dette kan du spare hvis du ber om å få fakturaen elektronisk.

Gebyr på overtrekk

Nesten alle banker og kredittkortselskap tar ett overtrekksgebyr hvis du bruker mer enn kredittgrensen på kortet ditt.

Purregebyr

Glemmer du å betale en faktura eller er for sen med å betale, kan det fort komme et ekstra purregebyr.

Kontantuttak

Hvis du tar ut kontanter med kredittkortet ditt, får du gjerne en ekstra avgift. Dette kan være et beløp i tilllegg til en prosentsats av uttaksbeløpet. Dette gjelder også uttak fra minibanker.

Det er også flere banker og kredittkortselskap som beregner rente fra den dagen du tar ut penger. Du vil da ikke nyte godt av den rentefrie perioden som mange kortselskaper tilbyr.

Valutapåslag

Når du bruker kredittkortet ditt i utlandet, kommer det gjerne et valutapåslag. Dette påslaget skal dekke eventuelle valutasvingninger, og ligger gjerne på 1-2% av kjøpsbeløpet.

Overføring fra kredittkort til din konto

Du har muligheten til å overføre tilgjengelige penger fra kredittkortet ditt til din bankkonto. Her er gebyrene høye, og renten på kreditten begynner å løpe fra dagen du gjør overføringen.

Varekjøpsgebyr

Varekjøpsgebyr er det nesten ingen som belaster i dag. Hos de aller fleste er dette gratis, og har du kort med gebyr på varekjøp, så bytt kort!

Tilleggskort

I en familie kan det av og til være praktisk med 2 kredittkort som er knyttet opp til et “hovedkredittkort”. Noen banker og kortselskaper tar et gebyr får å utstede et slikt ekstra kort.

Oppsummering

Som du kan se er det mange mulige gebyrer og avgifter som kan påløpe når du har kredittkort. Det varierer mye mellom de enkelte selskapene, så det er viktig at du sjekker nøye hva de ulike kortselskapene har av betingelser

Heldigvis har de fleste kortselskapene i dag kuttet mange av disse gebyrene. De vanligste gebyrene som du bør se ekstra nøye på, er fakturagebyr, årsavgift og kontantuttak. Ved å velge de riktige kredittkortene og bevisst bruk av kortet, kan du spare mange ekstra kostnader.